2019 İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DESTEĞİ NEDİR ? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR ?

2019 işbaşı eğitim programı

2019 İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında T.C Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı ile Türkiye odalar ve borsalar birliği birlikte yürütmektedir.  2019 istihdam seferberliği şartları nelerdir, 2019 SGK teşvikleri hangileridir, gibi soruların cevabı verilmeye çalışılacak ve işbaşı eğitim programının detaylı anlatımı yapılacaktır. 

2019 İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA Kİ DESTEKLER AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

İŞE İLK ADIM

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ  – MEGİP

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Bu makalemizde İlk olarak işbaşı eğitim programını açıklamaya çalışacağız.

1-  İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşbaşı eğitim programı nedir?

İşbaşı eğitim programı (İEP) İŞKUR tarafından uygulanan, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanmanızı sağlayan programdır. Yani özetle stajın geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz.

İşbaşı eğitim programının amacı nedir ?

 • Mesleki deneyim ve beceri kazanma.
 • İstihdam edilebilirliği kolaylaştırma.
 • Tecrübe eksikliğinin gidermek.
 • Program süresince gelir elde etmeye yardımcı olur.
 • Zorunlu ve isteğe bağlı stajların yapılmasına imkan verir.

İşbaşı eğitim programına başvuru şartları nelerdir ?

İşçi açısından

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak
 • 15 yaşını tamamlamış olmak
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak
 • Emekli olmamak
 • Son 1 ay işsiz olmak

İşveren açısından

 • En az 2 çalışanı olan işyeri olmak.
 • Çalışan personel sayısının %30’ u kadar personel talep edebilmekteler.
 • Bilişim ve İmalat sektörlerinde kontenjan hesabı işverenin ilgili sektörlere ilişkin faaliyet koduna sahip işyerlerinde ve bu işyerlerinde aynı koddan bildirilen çalışan sayıları üzerinden hesaplanacaktır.
 • Herhangi bir meslekte düzenlenebilir, fakat vasıflı bir meslek olması şarttır. (Beden İşçisi, Temizlik Görevlisi gibi meslek sahibi olmayı gerektirmeyen ünvanlarda ki işler için geçerli değildir.)

İmalat ve Bilişim sektörü meslek kodları

imalat ve bilişim sektörü meslek kodları

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ NE KADARDIR ?

 • Bulut bilişim, kodlama, siber güvenlik alanlarında  düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençlerde 9 aya kadar.
 • Bilişim ve İmalat sektörlerindeki meslekler ile birlikte 6 aya kadar.
 • İşkurumu ile Basın Kuruluşları arasında tabloda belirtilen  mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarda 9 aya kadar.
 • Diğer tüm işyerleri için 3 aya kadar program düzenlenebilmektedir.
 • Düzenlenecek mesleğe göre gün sayısı, İl Müdürlüğü onayına ve Komisyon kararına göre belirlenmektedir.

Basın kuruluşu meslek kodları

basın kuruluşları meslek kodları

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR ?

İşçi Haftada en fazla  6 gün çalışabilir ancak eğer işçi ve işveren anlaşırsa haftada bir gün de çalışabilir.

Günlük çalışma süresi ise en az 5 saat en fazla ise 8 saat olabilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADARDIR?

 • İşbaşı eğitim programı kapsamında işkur katılımcıya günlük 77.70 cep harçlığı  ödemesi yapmaktadır.
 • Siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama mesleklerinde işbaşı eğitim programına katılan 18 ile 29 yaş arasındaki katılımcılara 85 lira cep harçlığı verilmektedir.
 • Öğrencilere günlük ücretin %75 yani 58,27 işsizlik ödeneği alanlara ise %50 38,85 TL ödenmektedir.
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.
 • Sanayi sektöründe düzenlenen %50 istihdam garantili Mesleki Eğitim Kurslarında ve İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteği (yalnız 1 çocuk için) program süresince İŞKUR tarafından karşılanmaya başlanacaktır

Çocuk bakım desteği imalat işkolu kodları

ocuk bakım desteği imalat işkolu kodları

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCILARI NASIL BELİRLENİR ?

Programı düzenlemek isteyen işverenler doğrudan kendi buldukları kişiler ile programı düzenleyebilirler.

Eğer işveren tarafından katılımcı bulunamamışsa ve işkurumundan talep edilmiş ise işkurun işverene önerdiği katılımcılar içerisinden bir veya bir kaçını seçerek programı sürdürebilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR ?

 • Talep dilekçesi
 • İşveren taahhütnamesi (çalışan sayısının yer aldığı)
 • Ön Talep Formu
 • Oda kaydı belgesi(bağlı olduğu)
 • Ticaret Sicil gazetesi(var ise)
 • Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)
 • İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İSTİHDAM ZORUNLULUĞU NEDİR ?

İşbaşı eğitim programın başlatılabilmesi için %50 istihdam taahhüdü verilmesi zorunludur. İstihdam taahhüdü ¼’ ü tamamlanmış ve biten kurslar için uygulanır.  İstihdam zorunluluğu program gün sayısınca uygulanır. Program gün sayısı 60 günden az olanlar için en az 60 gündür.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI YENİDEN BAŞVURU  

Program tamamlandıktan sonra, tekrar bir program başlatmak için katılımcılar  en az 30 gün içinde istihdam edilmelilerdir.

Biten programın ardından kesintisiz istihdam başlatılıp, sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilip tekrar program başlatılabilir.

Ayrıca işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcıları istihdam eden işverenler ilave istihdam teşvikinden de yararlanabilmektedir

Programa katılan kişilere İŞKURun yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından katılımcılara yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını  geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı da bulunmaktadır.

Kaynak: Emrah KELEŞ
Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü

 

Leave A Reply