Limited Şirket Kuruluşu ve Masrafları 2020 | A’dan Z’ye KURULUŞ SÜRECİ

limited şirket kuruluşu

    Eğer bir limited şirket kurmaya karar verdiyseniz ve aklınızda kuracağınız şirket ile ilgili, limited şirket kuruluşu,  nasıl kurulur, limited şirket kuruluş masrafı ne kadardır,  Limited şirket kurma maliyeti nedir,  limited şirket kuruluş evrakları nelerdir, limited şirket kuruluş süreci, gibi sorular varsa hepsinin cevabını bu yazımızda vermeye çalışacağız

limited şirket kuruluşu
limited şirket kuruluşu

Öncelikle Limited şirket kurarken ilk adım olarak bir mali müşavir desteği almanız gerekecek işini iyi yapan güncel mevzuatı yakından takip edip fuzuli zaman ve maliyet kayıplarını önleyecek, şirketinizin menfaatlerini gözeterek  sizi SGK teşvikleri, vergi indirimleri, KOSGEP destekleri gibi şirketinizin menfaatine olan uygulamalardan haberdar edecek bir mali müşavir bulmanız gerekecek. 

Limited şirket kuruluşundan önce aşağıda ki konuların tespit edilmesi gerekir.

 

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA TESPİTİ YAPILACAK KONULAR

 • Limited şirket ünvanının ne olacağının belirlenmesi

(Şirketinize  dikkat çekici ve akılda kalıcı bir isim bulmanız markalaşmak adına atacağınız önemli bir adım olacaktır.)

 • Limited şirket sermayesinin belirlenmesi, bu tutar en az 10.000-TL dir.

(Sermaye tutarının fazla olması, şirketinizin bankalar karşısında daha güçlü mali verilere sahip olduğunu göstererek  kredi kullanabilme imkanınız arttırabilir)

 • Limited  şirketinizin tek ortaklı mı yoksa çok ortaklı mı olacağına karar vermeniz gerekecek, her bir ortağın kimlik fotokopileri ikametgahları ve birer adet fotoğrafları kuruluş için gerekli olacak.
 • Şirketiniz eğer çok ortaklı ise şirket müdürünün kim olacağına ve her bir ortağın sermaye paylarının ne kadar olduğuna karar verilecek.

Tüm bu konular belirlendikten sonra Mali müşaviriniz bu bilgiler doğrultusunda şirketinizin ana sözleşmesini    MERSİS sisteminde hazırlayarak potansiyel vergi kimlik numaranızı alır.

limited şirket kuruluş masrafı

Örnek bir limited şirket üzerinden kuruluş işlemlerini ve masrafları belirleyerek daha anlaşılır olmasını sağlayalım

ÖRNEK ŞİRKETİMİZ

Şirketin ünvanı                : Aykut Okan Yaşa mali müşavirlik                                                                     danışmanlık limited şirketi

Sermayesi                        : 10.000

Ortaklık yapısı                 : Tek ortaklı 

Şirketin merkez adresi   :  İZMİR

Anasözleşme konusu (iştigal alanı): Muhasebe ve denetim işlemleri

Evet şirketimizin  ortaklık yapısı, ünvanı, sermayesi, adresini ve anasözleşme konusunu belirlediğimize göre şirketin kuruluşuna geçebiliriz.


LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ SÜRECİ

1-LİMİTED ŞİRKETİN NOTER İŞLEMLERİ 

Şirketinizin kuruluşu için  Mali müşavirinizin ticaret sicilde sizin adınıza işlem yapabilmesi adına 1 adet kuruluş vekaleti ( Eğer kuruluş için kurucu ortaklar ticaret sicilde bulunursa vekalet çıkarılmasına gerek yoktur) masraf=100.00-TL

Yine Mali müşavirinizin şirketin kuruluşu sonrası şirketiniz adına işlemler yapabilmesi için çıkarılması gereken Muhasebe vekaleti masrafı=140,00-TL 

Ticaret sicilde kuruluş işlemi yapıldıktan sonra çıkarılacak imza sirküsünün masrafı 135,00-TL

Limited şirket toplam noter masrafı: 385,00-TL  olacaktır.


2-LİMİTED ŞİRKETİN TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

Bağlı bulunduğunuz ticaret odası randevu sisteminde mali müşaviriniz tarafından randevu alınacak ve belirlenen gün ve saatte yine mali müşaviriniz tarafından düzenlenecek olan aşağıda ki evraklarla müracaat edilecektir

 1. Mersis – Ekran çıktısı. 
 2. Şirket Yetkilisi İmza Beyanı –  Sicil müdürlüğünden yapılabiliyor
 3. Kurucu ortaklar ticaret sicile gelmemesi halinde (Şirket Kuruluş Vekaleti)
 4. Oda kayıt beyannamesi  
 5. Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet
 6. Kurucu ortaklar bilgi formu
 7. Rekabet Kurumu payı banka dekontu 4,00-TL (Ticaret odası veznesine yatırılacak) 
limited şirket ticaret sicil işlemleri
Ticaret Sicil Gazetesi

Evraklar sicil memuruna teslim edildikten sonra memurluk tarafından çıktısı alınan şirketinizin anasözleşmeleri memur nezaretinde şirket yetkilisi tarafından imzalanır.

Bu aşamadan sonra notere gidilip şirketi temsile yetkili olduğunuzu gösterir imza sirküleri çıkarılır.

Ticaret sicil işlemleri gerçekleştikten sonra şirketiniz artık resmi olarak kurulmuş, tüzel kişilik kazanmıştır. 

Ticaret sicil müdürlüğünde yaptığımız masraflar ise şöyledir:

Önemli:  YOUTUBERLER İLE SİTE SAHİPLERİNİN ADSENSE KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Limited şirket toplam ticaret sicil masrafı

( Sicil Kayıt, Rekabet Kurulu, Ana Sözleşme Onayı, İmza Beyannamesi Resmi defter onayı): 1.250,00 TL

Not: Anasözleşmenin uzun olması masrafı azda olsa değiştirecektir 

( Ana Sözleşme ortalama 1.600 Kelime üzerinden Hesaplanmıştır)

Fazladan her bir ortak için ortalama 150,00 TL, fazladan her bir müdür için ortalama 250,00 TL gider eklenmelidir.

Not: 2018 Yılı itibariyle yapılan yeni düzenleme ile limited şirket kurarken banka hesabı açıp sermayenin %25 bloke ettirme şartı kaldırılmıştır.Yani şirketinizi kurarken bankaya para yatırmanıza gerek kalmayacak ve taahhüt ettiğiniz sermayenin tamamını 24 ay içerisinde ödenebilecektir.

Ayrıca yeni düzenlemeyle noterden tastik ettirilmesi gereken muhasebe defterleri kuruluş esnasında ticaret sicil müdürlüğü tarafından verilecektir.


3-LİMİTED ŞİRKET VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

Limited şirketimizin ticaret sicil müdürlüğünde tescilinden sonra işveren tarafından mali müşavirinize verilecek olan muhasebeci vekaletnamesiyle, Mali müşaviriniz aşağıda ki evrakları hazırlayarak vergi dairesi açılışını da yaparak şirket kuruluş işleminizi tamamlayacaktır.

 • İşe başlama bildirim formu
 • İmza Sirkülerinin fotokopisi  
 • İşyeri Kira Kontratı veya işyeri tapu fotokopisi 
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi’nin Fotokopisi
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile yapılmış hizmet sözleşmeadım adım limited şirket kuruluşu

Vergi dairesi müracatından sonra 1 yada 2 gün içerisinde bu süre bölgeden bölgeye değişebilir vergi dairesi tarafından işyerinize yoklama memurları gelip fiziksel tespiti yapıp yoklama evrakını hazırladıktan sonra artık şirketinizin tüm kuruluş işlemlerini bitirmiş ve vergi levhanızı almış oluyoruz.

Limited şirketimiz kurulduktan sonra  İşyeri kira kontratı ile Mali müşavir hizmet sözleşmesine ait damga vergileri mali müşaviriniz tarafından düzenlenerek tahakkuku çıkarılır ve 15 gün içerisinde ödemesini yapmanız gerekir.

Mali müşavir hizmet sözleşmesi ile Kira sözleşmesinin damga vergileri nasıl hesaplanır daha az vergi ödemek için dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir bunlara bakalım.

  İşyerimizin kira tutarının 750,00-TL

  Muhasebe ücretinin de 500,00-TL olduğunu varsayarak hesap yapalım

Kira sözleşmesi

Kira sözleşmesi damga vergisi brüt kira üzerinden hesaplanmaktadır bunun için

Net 750,00-TL olan tutarı brüte çevirmemiz gerekecektir 750,00 / 0,80 = 937,50 Brüt kiramızdır.

 • 1 yıllık kira kontratı yaptıysak eğer 12 x 937,50 = 11,250  yıllık brüt işyeri kirası için ödememiz gereken tutarı buluruz.
 • Kira kontratında damga vergisi oranı binde 1,89 dur.
 • Bulduğumuz yıllık brüt kira tutarımız olan 11.250,00-TL üzerinden binde 1,89 damga Vergisi hesaplayalım

11,250 x 0,00189 = 21,26 TL olarak hesaplanacaktır. bu tutar vergi dairesine ödenecektir.

 • Kira tutarı arttıkça damga vergisi de artacaktır. 
 • Kira kontratında kefil olması halinde bu tutarın oranı 9,48 çıkacaktır.

Kira sözleşmesinde fazla damga vergisi ödememek için dikkat edilecek püf noktası: 

Kira sözleşmelerinde kefil varsa damga vergisi oranı artmaktadır damga vergisi oranı olan 1,89 ‘a  kefilden dolayı binde 9,48 eklenecek ve toplam binde 11,37 üzerinden damga vergisi ödenecektir.

Kira sözleşmesinde kefil olması halinde damga vergisi : 11,250 x 0,01137 = 127,91

Kira sözleşmesinde kefilsiz damga vergisi :11250 x 0,00189 =21,26

kira sözleşmesinde kefil olması Brüt 937,50-TL kirada ortalama 100,00-TL fark ettiriyorsa kiranın 5.000,00-TL civarı olması ve kefil olması fazladan cebinizden ortalama 500,00-TL  çıkması anlamına gelecektir.

Bu sebeple kira kontratı damga vergisini daha az ödeyebilmeniz için kefilsiz kira kontratı yapmak yararınıza olacaktır.

Önemli:  Şahıs ve Limited Şirket Aylık Sabit Giderleri – 2021 AYRINTILARIYLA

Muhasebeci sözleşmesi damga vergisi:

Sözleşmede belirlediğiniz süre ve ücret üzerinden bir kereye mahsus binde 9,48 oranında damga vergisi hesaplanır . Mali müşaviriniz tarafından düzenlenecek damga vergisi beyannamesi 15 gün içerisinde vergi dairesine verilir ve anlaşmanıza bağlı olarak ya sizin yada müşaviriniz tarafından ödenir.

Örnek hesaplanması: Muhasebecinizle aylık ücret kdv hariç 500,00-TL olarak bir yıllığına anlaştıysanız

Yıllık 500 x 12 = 6.000 eder bunun da binde 9,48 ise 56,88-TL dir.  Bu tutarı vergi dairesine ödemeniz gerekecektir.

Limited şirket Vergi dairesi masrafları

Kira sözleşmesi damga vergisi : 21,26-TL

Mali müşavir hizmet sözleşmesi damga vergisi: 56,88-TL

Toplam limited şirket vergi dairesi masrafları :78,14


Şimdi olayı toparlayacak olursak yaptığımız masraflar aşağıda ki gibi olacaktır.

 Noter masrafı385,00-TL
 Ticaret sicil masrafı1.250,00-TL
 vergi dairesi masrafları78,14-TL
Mali müşavir şirket kuruluş ücreti666,00-TL

TOPLAM LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ       2.379,14-TL

Limited şirket kurma aşamasında en çok merak edilen konulardan, limited şirket kuruluş süreci ve limited şirket kurma maliyeti ne kadardır, gibi soruların cevabını vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur.

Limited şirket kuruluşuyla ilgili aklınıza takılan başkaca sorular varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.

 

Aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlar kısmından sorabilir, Şirket kuruluşuyla ilgili bir Mali Müşavire ihtiyaç duyarsanız bizimle Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
izmir serbest muhasebeci mali müşavir
A.Okan YAŞA
Mali Müşavir

6 Comments

 1. Emeğinize sağlık çok başarılı buldum tüm cevaplanması gereken sorulara cvp buldum tşkler

 2. çok faydalı olmuş gerçekten tüm sorularımı cevapladı yazınız. Teşekkür ederim.

Leave A Reply