Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur | ŞİRKET KURMA MALİYETİ 2021-DETAYLI

şahıs şirketi nasıl kurulur

Eğer bir şahıs işletmesi kurmaya karar verdiyseniz ve aklınızda, Şahıs şirketi kurma, 2020 şahıs şirketi nasıl kurulur, şahıs şirketi kurmanın maliyeti nedir gibi sorular var ise bu yazımızı sonuna kadar okuyarak aklınızdaki tüm bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

Şahıs firması nasıl kurulur

Şahıs firması nasıl kurulur, Öncelikle güvenebileceğiniz işini layıkıyla yapan ve değişen yasalara karşı devamlı kendini geliştiren bir mali müşavir ile yani muhasebeciyle sözleşme yapmanız gerekiyor.

şahıs şirketi kuruluşu
şahıs şirketi nasıl kurulur

Mali müşavirliğin yalnızca beyanname vermekten ibaret olmadığını bilen mevzuata hakim ve devletin sağladığı destekleri yakından takip edip mükelleflerini bu doğrultuda yönlendirerek işletmeye artı değer katan bir mali müşavir bulmanız işyeri açılış sürecinde ki en önemli adımlardan biridir.

Kuruluş aşamalarına geçmeden, öncelikle şunu belirtmek istiyorum “şahıs firması ile şahıs şirketi” aynı şeyler değildir.

Şahıs şirketleri dediğimiz şirket türleri komandit ve kollektif şirketlerden oluşan tüzel kişiliklerdir,  şahıs firmaları ise gerçek kişilerden oluşan tek kişi işletmeleridir. Bunların ikisinin arasında ki farkı bir başka yazımızda detaylı olarak inceleyeceğiz. Ülkemizde çok fazla şahıs şirketi bulunmazken çok sayıda şahıs firması vardır ve halk ağzında aslında söylenilmek istenilen şahıs firması yada işletmesi iken genelde yanlış ifade edilip şahıs şirketi denilmektedir. Bizim yazımızın konusunu şahıs firması oluşturacaktır. 

Şahıs şirketi (firması) açılış işlemi

Öncelikle iş yerini açacak olan kişi ile mali müşavir arasında muhasebe hizmeti için bir sözleşme düzenlenir, daha sonra iş yeri sahibi notere gidip imza beyannamesi ve muhasebeci vekaleti çıkarır. Bunlar ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve kira kontratını mali müşavirine verir. Kira kontratı yoksa işyeri kendisine ait ise işyeri tapusu verilir.

Mali müşavir bu evrakları alıp interaktif vergi dairesinin sitesine girerek gerekli bilgileri sisteme girip işyeri açılışı için vergi dairesi sisteminde açılış işlemini başlatır, daha sonra mükelleften aldığı evraklar ile işyeri adresine göre bağlı bulunan Vergi dairesine müracaat eder. Vergi dairesi tarafından bölgenin yoğunluğuna bağlı olarak yoklama memuru birkaç gün içerisinde işyerine gelip gerçekte böyle bir faaliyet olup olmadığının ve işletmede bulunan demirbaşların, işletmenin fiziksel durumunun tespitini yapıp yoklama belgesini düzenler ve işyeri açılışı gerçekleşmiş olur.


Not: Şahıs firmaları için artık defter tastiki yapılmıyor,  GİB tarafından oluşturulan defter beyan sistemine muhasebe kayıtlarını girmek yeterli oluyor.


Vergi dairesinde firmanızın açılışı yapıldıktan sonra Muhasebeci sözleşmesi ve işyerinizin kira kontratı ile ilgili damga vergisi beyannamesi mali müşavir tarafından düzenlenir ve işyeri açılışından itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine verilerek ödemesi gerçekleştirilir.

Kira kontratı damga vergisi:

Kiracı ve mal sahipleri arasında kira kontratı yapılır. Düzenlenen bu sözleşmenin damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kağıt mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhler de damga vergisine tabi oluyor.

Damga vergisini kira kontratını yapanlardan herhangi birisinin ödemesi halinde yeterli oluyor. Kira kontratındaki her nüsha için ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekiyor.
Kira kontratında kaç nüsha olduğu belirtilmediği takdirde iki nüsha olarak kabul ediliyor ve damga vergisi ödeniyor.

Mali müşaviriniz tarafında damga vergisi beyannamesi düzenlenip sizin adınıza vergi dairesine 15 gün içerisinde verilmesi ve sizin tarafınızdan ödemenin yapılması gerekir.

Kira kontratı damga vergisi hesaplaması ise şöyledir,  işyeri kiranızın aylık net 750,00-TL olduğunu varsayalım

Öncelikle kira sözleşmesi damga vergisi brüt kira üzerinden hesaplanmaktadır bunun için

Net 750,00-TL olan tutarı brüte çevirmemiz gerekecek 750,00 / 0,80 = 937,50 Brüt kiramızdır.

( Bu arada brüt kiranın ne anlama geldiğini bilmeyen bir çok kişi olduğu için bu linkte detaylı olarak  brüt kira net kira nedir işletmeyi ekonomik yönden nasıl etkiler bunu detaylı olarak anlatmaya çalıştım.

1 yıllık kira kontratı yaptıysak eğer 12 x 937,50 = 11,250  yıllık brüt işyeri kirası için ödememiz gereken tutarı buluruz.

Kira kontratında damga vergisi binde 1,89 dur.

Damga Vergisi: 11,250 x 0,00189 = 21,26 TL olarak hesaplanacaktır. bu tutar vergi dairesine ödenecektir.

Kira tutarı arttıkça damga vergisi de artacaktır. Kira kontratında kefil olması halinde bu tutar 9,48 katı artış gösterecektir.

Kira kontratında fazla damga vergisi ödememek için dikkat edilecek püf noktası: Kira sözleşmelerinde kefil varsa damga vergisi oranı artmaktadır damga vergisi oranı olan 1,89 ‘a  kefilden dolayı binde 9,48 eklenecek ve toplam binde 11,37 üzerinden damga vergisi ödenecektir.

Kira kontratında kefil olması halinde damga vergisi : 11,250 x 0,01137 = 127,91

Kira kontratında kefilsiz damga vergisi :11250 x 0,00189 =21,26

Önemli:  Limited Şirket Kuruluşu ve Masrafları 2020 | A'dan Z'ye KURULUŞ SÜRECİ

kira kontratında kefil olması 937,50 liralık kirada 100 lira fark ettiriyorsa kiranın 5000 civarı olması ve kefil olması fazladan cebinizden 500 lira çıkması anlamına gelecektir.

Bu sebeple kira kontratı damga vergisini daha az ödeyebilmeniz için kefilsiz kira kontratı yapmak yararınıza olacaktır.


Muhasebeci sözleşmesi damga vergisi:

Sözleşmede belirlediğiniz süre ve ücret üzerinden bir kereye mahsus binde 9,48 oranında damga vergisi hesaplanır . Mali müşaviriniz tarafından düzenlenecek damga vergisi beyannamesi 15 gün içerisinde vergi dairesine verilir ve anlaşmanıza bağlı olarak ya sizin yada müşaviriniz tarafından ödenir.

Örnek hesaplanması: Muhasebecinizle aylık ücret kdv hariç 500,00-TL olarak bir yıllığına anlaştıysanız

Yıllık 500 x 12 = 6.000 eder bunun da binde 9,48 ise 56,88-TL dir.  Bu tutarı vergi dairesine ödemeniz gerekecektir. Tabi burada anlaşmanıza bağlı olarak bu vergi mali müşavir tarafından da ödenebilmektedir.

Not: Damga vergisi beyannameleri düzenleyip işyeri açılışından itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine bildirmek mali müşavirinizin sorumluluğunda olsa da, sizin de bu sürecin nasıl gerçekleştiğini bilmeniz açısından detaylı olarak belirtmek istedim.

Yukarıda ki işlemleri tamamlamamız ile  birlikte artık Vergi kaydımızı açıp işletmemize resmiyet kazandırmış olduk ve bunun için yaptığımız masraflar aşağıdaki gibidir.

150,00 imza beyannamesi

75,00 Vekaletname

78,00 Damga vergileri

Toplamda 303,00 masrafımız oldu.

Tabi bu tutar bununla sınırlı kalmıyor buraya kadar sadece şahıs firması kurup vergi mükellefi olmak için katlandığımız tutardı.

Not: İşyeri açma maliyetleri ile ilgili yazılan makalelerin çoğunda aşağıda yazacağım masraf kalemleri yer almamakta ve yanıltıcı olabilmektedir.  Aynı duruma sebebiyet vermemek için şahıs firması açılışında yapılacak tüm masrafları kalem kalem yazmaya çalışacağım.

İşletmemizin vergi kaydını açtıktan sonra bir de esnaf sicil müdürlüğüne kaydını yaptırmamız gerekiyor.

Not: Eğer işyerimiz için belediyeden ruhsat çıkarma mecburiyetimiz yok ise ‘bunu bağlı olduğunuz belediyelerden öğrenebilirsiniz’ Esnaf sicil müdürlüğü ve esnaf odalarına kayıt olmayı öteleyerek maliyeti düşürebilirsiniz.

İşletmeniz gıda işi ile uğraşacaksa mecburi olarak ruhsat çıkarmalısınız ve ayrıca esnaf sicile ve esnaf odasına kaydınızı yaptırmalısınız ki ruhsat çıkarmak için belediyeler esnaf sicil tastiknamesi istemektedirler, tastiknameyi alabilmemiz içinde esnaf sicile kayıt olmamız zorunlu oluyor.

İşyerimizi esnaf siciline kaydettirmemiz için aşağıda ki evrakların hazırlanıp bağlı bulunduğunuz esnaf siciline müracaat etmemiz gerekecek.


Esnaf ve sanatkarlar siciline kaydolmak

şahıs şirketi sicil tastiknamesi
şahıs şirketi sicil tastiknamesi

Esnaf ve sanatkarlar siciline kaydolmak için gereken belgeler

1- kişinin kimlik fotokopisi

2- bir adet fotoğraf

3- vergi levhasının fotokopisi

4- kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).

Her ilde ufak tefek farklılıklar olsa da genelde istenen evraklar bunlardır. Kayıt masrafı da yine her ilde değişiklik göstermektedir. İzmir için ortalama esnaf odası kayıt ücreti 750,00-TL dir.

Esnaf Sicile işyeri kaydını yaptırdıktan sonra esnaf sicil belgemizi (Sicil tastiknamesini) alıyoruz.  Tabi bu yeterli olmuyor birde işyeri faaliyetimiz ile ilgili olan esnaf odası hangisi ise örneğin eğer işyerimiz bir kahvehane ise kahveciler odasına yada pastahane açmışsak, şekerciler ve pastacılar odasına kaydımızı yaptırmamız gerekiyor.

Esnaf sicile kayıt olduktan sonra ilgili meslek odasına aşağıda ki belgeler ile müracaat edip oraya da kaydımızı yaptırıyoruz.


İlgili  Meslek Odasına kaydolmak

İstenen  Belgeler ( Her oda farklı evraklar istese de genelde istenen evraklar)

1– Vergi levhası

2– İkametgah belgesi

3– Fotoğraf ( 3 adet )

4– Nüfus  cüzdanı  örneği

5 -Esnaf sicil tastiknamesi

6– Alanında ustalık belgesi

İlgili meslek odasına kayıt ücreti: bazı odalar ücretsiz kayıt yapıyorken bazıları 100 ile 350 lira arası ücret talep edebilmektedir bu ücret kaydolacağınız esnaf odasına göre değişiklik gösterebilir.

Odalara kaydımızı gerçekleştirdikten sonra sıra iş yeri ruhsatı alabilmemiz için belediyeye müracaat etmeye geldi.


İşyeri açma ruhsatı çıkarmak

şahıs şirketi ruhsat
şahıs şirketi ruhsat

İşyeri açma ruhsatı, bazı işletmeler haricinde Ör. Mali müşavirlik bürosu, Avukatlık bürosu vb. işletmelerin dışında ki hemen hemen gıda ile uğraşan her işyeri tarafından zorunlu olarak alınması gerekir”.

İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatları Belediyelerin, Ruhsat ve Denetim Müdürlükleri (Küşat Müdürlükleri) tarafından verilmektedir.  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Sıhhi işletmeler, gayrisıhhi işletmeler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olmak üzere 3 ayrı grup için yerine getirilmektedir.

Sizin işletmeniz hangi kapsamda ise ona göre istenen evraklar değişmektedir. İşyerinizin hangi kapsamda olduğu ve istenilen evrakların neler olduğunu işyerinizin bağlı olduğu belediye birimlerinden öğrenebilirsiniz Mali müşavirinizin de desteğiyle kısa sürede ruhsatınızı çıkartabilirsiniz.

Ruhsat çıkarmak için istenen evraklarda her belediyeye göre ufak tefek farklılıklar olsa da genel olarak tüm belediyeler tarafından aşağıda ki evraklar istenmektedir.

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN

1 BAŞVURU/BEYAN FORMU
2 MALİYE VERGİ LEVHASI VEYA MALİYE YOKLAMA KAYDI
3

 USTALIK BELGESİ (GEREKEN MESLEKLERDE)

( İMALAT – ÜRETİM OLAN YERLERDE USTALIK BELGESİ )

4 TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA KONTRATI
5 YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
6 İTFAİYE RAPORU (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN ALINACAK)
7KÜTÜKTE MESKEN OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ YERLERDEN KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALMIŞ OLDUĞU MUVAFAKAT
8

BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ALINMIŞ BORCU YOKTUR YAZISI

9 1 ADET YARIM KAPAKLI DOSYA
 

ŞİRKET BAŞVURULARINDA

ŞAHIS  BAŞVURULARINDA

10TİCARET ODASI VEYA SANAYİ ODASI KAYDIESNAF SİCİL VE ODA KAYDI VEYA TİCARET VEYA SANAYİ ODASI KAYDI
11İMZA SİRKÜSÜ
12TİCARET SİCİL GAZETESİBİR ADET FOTOĞRAF
13DEVİRLERDE NOTERDEN YAPILMIŞ OLAN RUHSATIN TARİH VE SAYISININ YAZILI OLDUĞU DEVİR SÖZLEŞMESİ VE ESKİ RUHSATIN ASLI
14ENGELLİ GİRİŞ – ÇIKIŞI İÇİN KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLERİN ALINMASI
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 1 TL + 550 TL SABİT ÜCRET+ 99 TL KDV+35,70 TL DAMGA VERGİSİ :684,70 TL
 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI YENİLEME ÜCRETİ: 330,70
Önemli:  Şahıs ve Limited Şirket Aylık Sabit Giderleri – 2021 AYRINTILARIYLA

Genel uygulamada yeni açılan iş yerlerinin belediye haricinde ki diğer tüm işlemleri sözleşme yapılan mali müşavir tarafından gerçekleştirilir. Ruhsat çıkarma yani belediye işlemleri de mali müşaviriniz ile anlaşmanıza bağlı olarak onun tarafından gerçekleştirilebilir.

Evet artık işletmemiz resmiyet kazandığına göre artık faaliyetimize başlayabiliriz ama öncelikle mal ve hizmet teslimlerini belgeleyebilmemiz için fatura yada fatura yerine geçen belgeler almamız gerekecek.


Yazar kasa, Fatura, Kaşe alma

şahıs şirketi yazar kasa
şahıs şirketi yazar kasa

Eğer iş yerimiz perakende ticareti ile uğraşacak ise yazar kasa kullanmamız mecburidir. Eğer perakende işi değilde demir doğrama yada inşaat tadilat vb. türden bir iş ise yazar kasa almanıza gerek kalmayacak bastırdığınız fatura yeterli olacaktır.

Kimlerin yazar kasa kullanmak mecburiyetinde olduğunu ve kimler için mecburi olmadığını bu linkten detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İş yeri açılışı tarihinden itibaren yazar kasa alma süresi 1 aydır. Cezai işlemle karşılaşmamak için bir ay içerisinde yazar kasanızı temin etmeniz gerekiyor.

Yazar kasa fiyatları nedir ve nereden alınır:  Yazar kasalar çeşitli firmalar tarafından üretiliyor bunların en bilindikleri beko, profilo, olivetti dir, bu saydığımız firmaların bulunduğunuz ilde ki bayiliklerine giderek yazar kasanızı temin edebilirsiniz

Yeni nesil yazar kasa fiyatları ortalama 750 TL den başlayıp 2000 TL kadar çıkmaktadır.

Siz ihtiyacınız doğrultusunda sıfır  yazar kasa alabilir yada daha uygun bir fiyata ikinci el yazar kasa alıp kullanabilirsiniz.

Yazar kasayı aldıktan sonra kendimize bir de fatura bastırmanız ve işyeri kaşesi almamız gerekecektir.

Faturayı isterseniz bir matbaayla anlaşarak bastırabilir yada isterseniz hazır fatura koçanı alıp tüm sayfaların ünvan kısmına kaşenizi basarak noter tarafından onaylatıp kullanabilirsiniz.

Faturayı noterden tastik ettirmek matbaaya göre daha uygun bir fiyata yapılsada arada ki küçük meblağı sorun etmeyip matbaadan istediğiniz tasarımda fatura bastırmanız görsellik ve kurumsallık açısından işyerinize katkısı olacaktır.

Toplam ortalama fatura ve kaşe fiyatları 250.00-TL civarıdır.


Şimdi tüm bu işlemleri yapmamız durumunda  bir şahıs işletmesi kurmanın bize toplam maliyeti ne oldu ona bakalım

şahıs şirketi vergi
şahıs şirketi kurma maliyeti

İşletme vergi kaydı açtırma

İmza beyannamesi           150,00

Muhasebeci vekaleti          75,00

Damga vergileri                 78,00

                   Toplam        303,00   

Buraya kadar  yapılan masraf ile resmi olarak işyerimizi açmış bulunuyoruz  eğer şartlar uygunsa, yazar kasa almayacak ruhsat çıkarmayıp ve esnaf odalarına kayıt olmayacaksak 200 liraya fatura bastırıp toplamda  ortalama  500 lira harcayarak ticari faaliyetimize başlayabiliriz.

Esnaf sicil kaydı                       700,00
Meslek  odası kaydı                150,00
Yazar kasa                               750,00
Fatura + kaşe                         250,00
İşyeri ruhsatı çıkarma           1250,00

Görüldüğü üzere kuracağımız şahıs işletmesinin türüne hangi işle iştigal ettiğine göre katlanacağımız masraflar değişiklik gösterebilmektedir. işletmenizin ayrıntılı olarak kuruluş masrafını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Limited şirket ile ilgili kuruluş masraflarını ve kuruluş süreci hakkında bilgi almak için “limited şirket kuruluş süreci ve masrafları nelerdir” adlı yazımızı okuyabilir şahıs firmasıyla limited şirket arasındaki farkları öğrenmek isterseniz eğer Şahıs şirketi mi kurmalıyım limited şirket mi adlı yazımızı okuyarak fikir edinebilirsiniz.

Aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlar kısmından sorabilir, Şirket kuruluşuyla ilgili bir Mali Müşavire ihtiyaç duyarsanız bizimle Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
izmir serbest muhasebeci mali müşavir
A.Okan YAŞA
Mali Müşavir
Summary

8 Comments

 1. EN SADE VE ANLAŞILIR BİLGİLERİ SİZİN YAZILARINIZDA BULUYORUM. TEŞEKKÜRLER ELİNİZE KOLUNUZA SAĞLIK…

   • Merhaba ben eşarp dükkanı açmak istiyorum. Yaşım 27 başka bi yerde çalışmıyorum. 50 m2 bi yerde 1500 lira kira ile açılış masrafı ne olur? Bide 1 kişi çalışınca yıllık sabit masraf ne olur? Yardımcı olursanız çok sevinirim

    • abdullah bey sitede detaylı bilgiler mevcut eğer bulundugunuz şehir İzmir ise bizimle telefon ile iletişim kurabilirsiniz

 2. merhaba Okan Bey

  yazınız cok acık ve düzenli elinize saglık

  ben instagram üzerinden satış yapmak istiyorum bunun için şahis sirket kurup bu adımlardan mı geçmek gerekiyor sizce ortalama alacağım mal tutarı cok küçük
  gib den kendim kaydolup girdi çıktımı manuel takip edip yıllık asgarı brüt ücret tutarını gecersem vergi beyanında bulunmak için nasıl bir yol izlemek gerekir
  tesekkurler

  • yorumlarınız için teşekkür ederim.
   şimdi sizin sorunuza gelecek olursak eğer internetten satacağınız ürünleri kendiniz üretmiyor mal alıp üzerine kar koyarak satıyorsanız ve ürünler aşağıda ki ürünlerin dışındaysa zaten yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşıp aşmamanız bir şeyi değiştirmez çünkü siz esnaf muaflığından faydalanamazsınız yani vergi mükellefi olmak zorundasınız ve istiyorsanız şirket veya şahıs firmasını kendiniz kurabilirsiniz ancak yasal mevzuat açısından beyanlarınızı gönderebilmek için bir mali müşavir ile anlaşmanız gerekiyor.

   Eğer aşağıda ki şartları taşıyorsanız zaten firma kurmayacağınız için bir mali müşavirede ihtiyacınız olmayacak ancak yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmanız halinde esnaf muaflığını kaybedeceğiniz için vergi mükellefiyeti doğacak ve mecburi olarak işyeri açmak zorunda kalacaksınız.

   Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı / esnaf vergi muafiyeti aşağıdaki ürün ve alanlarda geçerlidir.
   “Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, kırpıntı deriden üretilen mamüller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler”

 3. Merhaba Okan Bey, yazınız için teşekkürler.

  Yapmayı düşündüğüm işin esnaf muafiyeti kapsamında olup olmadığını sizden öğrenebilirsem çok sevinirim. Doğal malzemelerden üretilmiş mumlar yaparak e-ticaret platformunda satmayı düşünüyorum. Eğer cevabınız olumlu ise;

  -İnternet satışı sonrası fatura kesme işlemi konusunda ne yapmam gerekiyor?
  -Üretim için gerekli malzemeleri gider pusulası ve banka dekontunda göstererek yıllık asgari ücret brüt tutarı üzerinden düşebilir miyim?

  Teşekkürler.

   • Kendi ürettiğiniz ürünleri internet sitesi üzerinden satmanız esnaf muaflığından faydalanmanıza engel değildir. ancak asgari ücretin yıllık tutarını aşmanız halinde esnaf muaflığından faydalanamazsınız.
   • Fatura kesmeyeceksiniz karşı taraf eğer gerçek usulde vergi mükellefiyse sizden aldığı ürünü gider gösterebilmesi için %2 tevkifat yaparak gider pusulası düzenleyebilir. bu gibi bir durumda gider pusulasında imza şartı aranmaz ancak ürünü alan kişi vergi tevkifatı yapıp bunu muhtasar beyanında bildirmeli ve ödeme dekontunu muafaza etmesi gerekir.
    *Giderlerinizi düşmeniz mümkün değil kanunda öyle bir ibarede yok zaten şöyle düşünün 1.000.000 ciro yapıp 970.000 gider göstererek esnaf muaflığından faydalanmaya devam edemezsiniz.

Leave A Reply