Şahıs ve Limited Şirket Aylık Sabit Giderleri – 2021 AYRINTILARIYLA

   Şirket kurmayı düşünen yada yeni şirket kurmuş kişilerin en çok merak ettiği konulardan olan; şahıs ve limited şirket aylık giderleri neler 2020şirket sabit giderleri nelerden oluşur, şahıs şirketi gider kalemleri nelerdir, şahıs şirketi hangi vergileri öder, limited şirket hangi vergileri öder yada şirketin aylık masrafları ne kadar tutar gibi soruları en ince ayrıntısına kadar ve en yalın dille açıklamaya çalışacağız.

Şahıs ve Limited Şirket Aylık Sabit Giderleri 2020

şahıs şirketi aylık gider kalemleri

Bu  tablo bir sene boyunca işyerinizde aylık hiç bir iş yapmadığınızı hiç fatura kesmediğinizi düşünecek olursak bir yılda karşınıza çıkacak sabit beyanname damga vergileri ve bağkur ödemelerinin ne kadar olduğunu göstermektedir.

KALEM KALEM ŞİRKET GİDERLERİ AYRINTILI AÇIKLAMASI

1- SGK GİDERLERİ - AYLIK PRİM HİZMET BİLDİRGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu

Aylık prim ve hizmet bildirgesi,  işyerinde çalışan işçilerimizin o ay içerisinde kaç gün çalışıp kaç gün izinli olduğunu ne kadar ücret aldığını sgk ya bildirdiğimiz evraktır. 

Bu kısımda, asgari ücretle çalıştırdığımız bir işçinin bize aylık maliyetinin ne kadar olduğunu, çalışan için ne kadar vergi, ne kadar sgk primi ödediğimizi hesaplayacağız.

2020 yılı asgari ücretin brüt tutarı 2943 liradır. 

Brüt ücret içerisinde, işçi için ödediğimiz net ücret, sgk işçi primi, işçinin gelir vergisi ve damga vergisi bulunmaktadır.

Peki bu kesintilerin hesabı nasıl yapılır bunu inceleyelim.

İşyerimizde  asgari ücretle 1 işçi çalıştırdığımızı bu işçinin bekar olduğunu ve işyerinde 30 gün boyunca çalıştığını varsayalım.

Asgari ücretli işçinin günlük brüt ücreti 2943 / 30 = 98,10-TL dir.

Kaç gün çalışıyorsa o kadar günü, günlük brüt ücretle çarparız.

İşçimizin 30 gün çalıştığını varsayıyoruz bu durumda işçinin aylık brüt ücreti  30*98,10=2.943 lira dır.

 • 2943 lira brüt ücretin %15 lik kısmı işçi için ödediğimiz sgk işçi primidir. bu da 2943 *0,15= 441,45 dir
 • 2943 liradan sgk işçi primini düştükten sonra kalan tutar olan 2943-441,45=2501,55 liradan işçi adına %15 gelir vergisi kesintisi yaparız.
 • 2501,55*0,15=375,23 lira da işçinin gelir vergisidir.
 • Aylık brüt ücretin binde 7,59’u da işçi adına ödeyeceğimiz damga vergisidir 2943*0.00759=22,33 damga vergisidir.

BRÜT ÜCRETTEN YAPILAN YASAL KESİNTİLER

 • Sgk işçi primi    = 441,45
 • Gelir vergisi      = 375,23
 • Damga vergisi   =  22,34
 • Toplamı           = 839.02 işçinin brüt ücretinden düşülen yasal kesintilerdir.

Hesapladığımız yasal kesintilerin toplamını brüt ücretten düşeceğiz ve çıkan sonuca işçinin medeni durumuna yada çocuk sayısına göre tespit edilen asgari geçim indirimi tutarını ekleyerek o ay için işçimizin aldığı net ücretini bulacağız.

 

2943 lira brüt ücretten 839,02 çıkaralım 2943-839,02=2103,98 lira.

Bu tutara da bekar bir işçi için hesaplanan asgari geçim indirimini ekleyelim bu da 220,73 liradır.

2103,98 + 220,73=2324,71 Asgari ücretli bir işçinin aylık net ücretidir.

Önemli:  Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur | ŞİRKET KURMA MALİYETİ 2021-DETAYLI

ÖZETLEYECEK olursak 2020 yılında aylık asgari ücretli bir işçi için  618,30 lira vergi, sgk ve damga vergisi ödüyor geri kalan 2324.70 lirayı da işçinin net ücreti olarak işçiye ödüyoruz.  

Yani toplamda asgari ücretli bir işçi için brüt 2943 lira ödeme yapıyoruz tabi işçinin işverene toplam maliyetini tam olarak bulmamız için birde brüt ücrete işveren sgk primini eklememiz gerekiyor oda 2943 nın %22,5 si olan 662.17 lira oluyor.

Yani asgari ücretli bir işçi için aylık toplamda katlandığımız maliyet aşağı da ki gibi olacaktır.

2943+662,17=3605,17 liradır. 

İşçi ve İşveren prim oranlarının ne kadar olduğunu detaylı öğrenmek isterseniz bu linkten sgk sitesine giderek öğrenebilirsiniz

1- KDV BEYANNAMESİ VE DAMGA VERGİSİ:

KDV nedir önce bunu açıklayalım. Teorik dilde açıklaması şöyledir,  KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde mal ve hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergidir. 

Ay içerisinde herhangi bir alış, satış, masraf, gider, faturası alıp veya kesmediyseniz herhangi bir KDV ödemesi çıkmaz ancak işyerinde herhangi bir işlem olsun veya olmasın her ay KDV beyannamesi düzenlenmek zorundadır. Yani her ay aylık 58,80-TL KDV damga vergisi kesinlikle ödenmektedir.

Peki mal alıp sattık diyelim KDV ödemesi ne kadar çıkacak bunu açıklayalım.

Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor, ay içerisinde sattığımız mallar için düzenlediğimiz faturalarda yer alan KDV, bizim devlete ödeyeceğimiz KDV dir. 

Alış faturalarımızda ki yada gider faturalarında ki KDV ler ise o ödeyeceğimiz KDV den indireceğimiz KDV dir.

Bunu şöyle örneklendirebiliriz.

Satmak için 1180 lira KDV dahil mal aldık, faturada yer alan KDV tutarı 118 liradır.

Bu malı %20 kar koyup 1416 liraya sattık bununda KDV si 216 liradır.

Birde işyerimize elektrik faturası geldi oda 50 lira KDV si ise 7,62 lira

Bu durumda ödeyeceğimiz KDV yi şöyle hesaplayacağız

Satış faturasında ki KDVden alış faturasında ki KDV yi ve gider faturası olan elektrik faturasında yer alan KDV yi düşeceğiz kalan tutar o ay devlete ödeyeceğimiz KDV dir.

Yani 216-118-7,63= 90,37 lira KDV ödemesi çıkacak bir de beyannamemizin damga vergisi vardır 58,80  bunu da ekleyip o ay ödeyeceğimiz KDV yi bulacağız. 

90,37+58,80= 149,17 TL o ay ödenecek KDV dir.

2- MUHTASAR BEYANNAMESİ VE DAMGA VERGİSİ

Muhtasar beyannamesinin damga vergisi de KDV beyannamesinde ki gibi 58,50 dir, ancak muhtasar beyannamesini KDV beyannamesi gibi her ay vermek zorunda değiliz eğer işyerimiz de 10 kişiden az çalışan sigortalımız varsa üç ayda bir damga vergisi öderiz.

Muhtasar beyannamesi verilmesini gerektirecek hiç bir işlememiz olmaması durumunda vergi dairesine dilekçe vererek damga vergisi ödemekten kurtulabiliriz.

Muhtasar beyannamesi verilmesini gerektirecek en sık karşılaşılan 3 olay vardır,

1-İşyerimizin kira olması ve kiraya verenin işyerimize kira faturası kesmemesi.

2- Şirketimize serbest meslek makbuzu düzenlenmesi

3-İşyerinde çalışan işçimizin olması.

Yukarıda ki bu üç durumdan herhangi biri gerçekleşse bile muhtasar beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Önemli:  Limited Şirket Kuruluşu ve Masrafları 2020 | A'dan Z'ye KURULUŞ SÜRECİ

Peki muhtasar beyannamesinde damga vergisi dışında hangi işlem olması durumunda ne kadar vergi ödenir onuda bir örnekle açıklamaya çalışalım.

İşyerimizin kira olduğunu ve aylık 1000 lira net kira verdiğimizi düşünelim bu kira ödemesinin dışında birde kiraya veren adına bizim tarafımızdan vergi dairesine muhtasar beyannameyle gelir vergisi ödenir.

1000 lira kiramızı brüte çevireceğiz 1000*0,80=1250 brüt kiramızdır.

Brüt kiranın %20 si ödeyeceğimiz vergidir. 1250 * 0,20 = 250 lira aylık muhtasarda beyan edeceğimiz tutar artı 58,80 damga vergisi ile birlikte 308,80 lira o ay ödenecek vergidir.

3- GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE DAMGA VERGİSİ

Geçici beyanname damga vergisini yılda dört kez  ödemek durumundayız yine işyerinde faaliyetimiz olsun veya olmasın mecburi olarak geçici beyanname düzenlenmek ve damga vergisi olan 91,70 lira ödenmek zorundadır.

Geçici beyannamede bildirilen vergi ise en basit haliyle şöyle hesaplanmaktadır 

Üç aylık satışlarımızın toplamından satışını yapmak için aldığımız malların toplam tutarını ve yapılan masrafları düştükten sonra kalan karımızdan eğer işyerimiz şahıs firmasıysa %15 şirketse yani limited yada anonimse %22 vergi olarak damga vergisiyle birlikte ödenir.

4- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE DAMGA VERGİSİ

Kurumlar vergisi yada yıllık gelir vergisi senede bir kez verilen beyannamedir. Damga vergisi 190,70 liradır. Geçici vergi beyannamesinde anlattığımız  mantıkla hesaplama yapılır ve çıkan karımız üzerinden şahıs firması ise %15 yada limited ve anonim şirket olması durumunda %22 vergi kesintisi yaparak ödemesini yaparız.

6- MUHASEBE ÜCRETİ

Muhasebe ücreti, şirketin türüne, faaliyet alanına, hangi şehirde bulunduğuna ve şirkette çalışan sayısına göre belirleniyor.

Her yıl SMMM odaları asgari ücret tarifesi yayınlamaktadır bu linkten şirketinizin türüne göre muhasebecinize ortalama ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

7- BAĞKUR ÖDEMESİ

Eğer bir işletmeniz varsa yani vergi mükellefiyseniz bağkur primi ödemek zorundasınızdır. 2020 Asgari bağkur prim ödemesi her yıl asgari ücretin %34,50 olarak hesaplanmaktadır ve bir yıl boyunca en düşük olarak ki bu tutar istenilmesi halinde arttırılabilir 2943 liranın %34,50 dur. 

Aylık indirimsiz 2020 yılı bağkur ödemeniz 1015,33 liradır, ancak eğer bağkur ödemelerinizi geciktirmeden yaparsanız %5 indirim alacak ve asgari ücretin %29,50 ödeyeceksiniz bu da 868,15 lira olacaktır.

8- DİĞER ÖDEMELER

Yukarıda sayılan giderlerin dışında gerçekleşecek diğer gider kalemleri ise Kira, elektrik, su gibi giderlerdir. Bu giderlerin ne kadar olacağını yapacağınız işin konusu, dükkanın durumu ve faaliyetleriniz şekillendirecektir.

SONUÇ

     Aylık şirket giderleriyle ilgili bu yazımızda karşınıza çıkacak SGK ve Vergiyle ilgili bir çok gider kalemini detaylı olarak yazmaya çalıştık bu giderlerin haricinde işyerinizin elektrik, su, internet vb. giderleri faaliyetinizin yoğunluğuyla doğru orantıda olduğu için bir tahminde bulunmak zor, yukarıda ki tabloya diğer yazamadığımız giderlerinizi de ekleyerek şirketinizin aylık yada yıllık hangi giderlerle karşılaşacağı konusunda genel bir fikre sahip olabilirsiniz. 

    Hangi tür şirket kurmak daha az masraflı olduğunu öğrenmek ve şahıs firmasıyla limited şirket arasında ki maliyet ve vergi farklarını öğrenmek isterseniz Şahıs şirketi mi kurmalıyım limited şirket mi adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

5/5
Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa bize yorumlar kısmından sorabilir, Şirket kuruluşuyla ilgili bir Mali Müşavire ihtiyaç duyarsanız bilgi almak için bizimle Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Summary
Review Date
Reviewed Item
Şirket giderleri
Author Rating
51star1star1star1star1star

4 Comments

 1. Merhaba benim sorum biz bir şirket açmayı düşünüyoruz bu şirketi açmadan koskep kaydı oluşturacağız ve işimizde destek almak istiyoruz sorum şirket acicaz ama dükkan tutmicaz,, çalışan olmucak şimdilik ,, ve şirket sahibine bağkur odemsi olucakmi bu şekilde aylık ödememiz gereken tutar ne olur ve ben bu şirketi açarken masrafim ne olur herhangi bir teminat yatirmam gerekicekmi teşekkürler

  • dükkan tutmanıza gerek yok home ofis gösterebilirsiniz eğer faaliyet durumunuz uygunsa.
   Şirket sahibi bağkurlu olmak zorunda eğer sigortalı çalışıyorsa bağkur olmaz.
   Herhangi bir teminat yatırmanıza gerek yok limited şirketlerde sermeyenin dörtte birinin bankaya yatırılması şartı kalktı.
   Kuruluş masraflarıyla ilgilide sitemizde bilgiler mevcut oradan öğrenebilirsiniz.

   • Merhaba verdiğiniz bilgiler müthiş fakat benimde sorularım var?
    ★Limited şirketi kurmak için dükkan şart mı (muhasebecim maliyeye gösterilecek bir ofisin olması gerektiğini belirtti )hâlâ bu karar şarti var mı ?
    ★Limited şirketinde ortaklarım olmicak yalnız sahibi ben olacağım olabilir mi ?
    ★Limited şirketi kurma masrafları afaki olarak ne kadardır ?
    ★ Limited şirketi kurmamız için minimum ne kadar sermayeye sahip olmamızı tavsiye edersiniz ?
    ★Limited şirketi kurumuna geçerken nelere dikkat etmemizi istersiniz ?

    • Sorularınızı teker teker cevaplayalım
     ★Limited şirketi kurmak için dükkan şart mı (muhasebecim maliyeye gösterilecek bir ofisin olması gerektiğini belirtti )hâlâ bu karar şarti var mı ?
     – Dükkan şart değil ancak bir adres şart, yapacağınız iş ev de de yapılabilecek bir iş ise homeofis kuruluş yapılabilir.

     ★Limited şirketinde ortaklarım olmicak yalnız sahibi ben olacağım olabilir mi
     – Tek ortaklı limited şirket kurabilirsiniz.

     ★Limited şirketi kurma masrafları afaki olarak ne kadardır ?
     – Bu duruma göre değişir ortalama 4-5 bin arası

     ★ Limited şirketi kurmamız için minimum ne kadar sermayeye sahip olmamızı tavsiye edersiniz ?
     – Şirket kuruluşu için asgari 10.000 sermaye yeterli ancak şirketinizin mali yapısı güçlü olması ve banka vb kurumlardan kredi kullanma gibi düşünceleriniz varsa ne kadar çok olursa o kadar iyi

     ★Limited şirketi kurumuna geçerken nelere dikkat etmemizi istersiniz ?
     – Bu hususu muhasebeciniz ile görüşebilirsiniz.

Leave A Reply